Konsolidacja kredytu, który najlepszy?

Kredyt – jest to nic innego jak umowa zawarta między bankiem lub inną instytucją pożyczkową a kredytobiorcą w formie pisemnej. W momencie podpisanie takiej umowy bank zobowiązuje się przekazać kredytobiorcy kwotę pieniędzy określoną w umowie natomiast kredytobiorca zobowiązuje się otrzymane pieniądze przeznaczyć na zadeklarowany cel oraz spłacić całość zaciągniętego kapitału wraz z odsetkami.konsolidacja kredytowa

W razie nie wywiązywania się kredytobiorcy z warunków umowy bank ma prawo podjąć odpowiednie kroki w celu odzyskania należności. Kredyt konsolidacyjny – kredyt konsolidacyjny jest alternatywą dla ludzi, którzy nie radzą sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek. Jest to nic innego jak złączenie dwóch lub więcej mniejszych pożyczek lub kredytów w jeden duży kredyt konsolidacyjny. Skutkuje to:

– ujednoliceniem stopy procentowej;
– wydłużeniem okresu spłaty;
– zmniejszeniem raty kredytu.

Założenia i rodzaje kredytu konsolidacyjnego

Głównym założeniem kredytu konsolidacyjnego jest pomoc kredytobiorcy w spłacie zaciągniętych przez niego kredytów. Konsolidacja może obejmować praktycznie wszystkie rodzaje zobowiązań finansowych, takich jak: Kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, gotówkowy, pożyczka ratalna. Jest to bardzo duże udogodnienie dla kredytobiorców, ponieważ zamiast spłacać parę kredytów w różnych bakach można połączyć je w jeden z ujednoliconą stopą procentową i to do tego z niższą ratą.

Istnieją dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jest to kredyt wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Ułatwieniem jest, fakt, że nieruchomość na którą ma być wzięte zabezpieczenie nie musi należeć do kredytobiorcy. Jest to duże lepsza oferta ze względu na niższe oprocentowanie oraz możliwość manewrowania okresem kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – jest to kredyt, który nie wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie. Niestety w tym wypadku nie mamy możliwości manewrowania okresem spłaty jak w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego. Negatywnym aspektem jest także oprocentowanie, które w przypadku tego rodzaju kredytu jest niemalże dwukrotnie wyższe.

Tak więc pod względem finansowym lepszym rozwiązaniem jest na pewno kredyt konsolidacyjny hipoteczny, gdzie mamy większy wachlarz wyboru. Zaznaczyć należy także, że same staranie się o ten kredyt wymaga od nas bardzo dużo pracy. Biurokracja przy tym rodzaju kredytu jest bardzo restrykcyjna. Jednak jednego można być pewnym, te starania opłacą się nam. Wybierz najtańszy kredyt konsolidacyjny na konta-oszczednosciowe.blogspot.com.

Zostaw komentarz