Lokaty bankowe a obligacje korporacyjne – co bardziej opłacalne?

Lokaty bankowe uznawane są za główną konkurencję w stosunku do obligacji skarbowych. Lokaty są powszechnie uważane za bardzo bezpieczną formę lokowania oszczędności. Czy lokaty bankowe są całkowicie pozbawione ryzyka? Pieniądze zgromadzone na koncie lub lokacie wchodzą w skład pasywów banku i nie są jego własnością. Bank ma zobowiązanie wobec depozytariuszy, a to czy je spłaci w odpowiednim terminie, jest odrębnym zagadnieniem.Pieniądze

Płynność banków

Faktem jest, że banki zazwyczaj nie mają problemów z płynnością. Taka też jest ich rola – dbać o to, żeby klienci mieli na żądanie dostęp do zgromadzonych środków. Chociaż zdarza się to rzadko, banki także mogą upaść, a depozytariusze stracić pieniądze. Banki w warunkach codziennych nie mają problemów z utrzymaniem płynności. Są jednak bezbronne, gdy ich klientów ogarnia panika i wszyscy masowo zaczynają wycofywać swoje depozyty. Jest to tak zwany run na bank. Bankowi kończą wówczas się środki pieniężne i staje się niewypłacalny. Dzieje się tak, ponieważ środki z depozytów banki przeznaczają głównie na udzielanie kredytów i nie mają do nich dostępu w dowolnym momencie. W skrajnym przypadku taka sytuacja prowadzi do upadłości banku.

Ryzyko inflacji

Jednym z ryzyk związanych z oszczędzaniem jeśli chodzi o najlepsze lokaty sierpień 2015 jest ryzyko inflacji. Przychody z tytułu odsetek są opodatkowane stawką 19%. Jeżeli wskaźnik inflacji wynosi 3%, a rentowność lokaty 3,2%, to inwestor netto dostaje 2,85%. Realnie tracimy na takiej lokacie 0,15%.

Depozyty w Polsce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do poziomu równowartości 100 000 euro. Zgromadzony przez BFG fundusz pomocowy na koniec 2011 roku wynosił ok. 5,6 mld złotych. Fundusze utrzymywane przez banki w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych wynosiły w tym czasie ok. 3,2 mld złotych. Suma depozytów gospodarstw domowych w Polsce wynosi ponad 500 mld złotych. Depozyty tylko w największym z polskich banków wynoszą ponad 150 mld złotych. Pokazuje to skromne możliwości systemu gwarantowania depozytów. Jest on w stanie gwarantować depozyty w przypadku upadłości banku o niewielkich aktywach.

Załamanie systemu

Załamanie systemu bankowego w Polsce jest zdarzeniem mało prawdopodobnym, ale w przypadku zajścia takiego scenariusza straty depozytariuszy mogą być bardzo duże. W przypadku upadłości dużego lub kilku polskich banków klienci będą mogli liczyć głównie na odzyskanie pieniędzy z masy upadłości.

Zostaw komentarz