Rodzaje lokat bankowych dla klientów indywidualnych

Oferta lokat bankowych została obecnie rozbudowana w znacznej mierze. To bogactwo wynika z dużego zainteresowania tego typu produktami finansowymi, bezpiecznymi i pewnymi, znacznie odbiegającymi pod tym względem od produktów inwestycyjnych. Jakiego typu lokaty bankowe oferowane są na rynku dostępnym dla klienta indywidualnego?Pieniądze

Współcześnie oferowane lokaty bankowe to pełen wachlarz usług świadczonych przez banki, różniący się pomiędzy sobą sposobem naliczania odsetek, wysokością zysków, oferowaną płynnością finansową, czy terminem zapadalności lokaty. Rozważając zdeponowanie kapitału na rachunku lokaty warto stworzyć osobisty ranking lokat, który zgrupuje w swym obrębie jedynie najbardziej dostosowane oferty do indywidualnych potrzeb klienta.

Termin zapadalności lokaty

Lokaty bankowe dzielone są na lokaty krótko, średnio i długoterminowe. Deponując kapitał w banku warto zastanowić się nad dostępnością środków finansowych w sytuacji podbramkowej. Jeśli kapitał zostanie zdeponowany na rachunku lokaty długoterminowej, o znikomej płynności finansowej, wcześniejsze wycofanie się z podpisanej umowy może spowodować nawet utratę części środków. Stąd lokaty długoterminowe sprawdzają się znacznie lepiej w przypadku osób posiadających dodatkowe zabezpieczenie, bądź bieżący dochód znacznie przekraczający miesięczne zobowiązania finansowe.

Standardowa oferta lokat bankowych

Oferowane standardowo lokaty bankowe należą do produktów terminowych. Aby uzyskać należne odsetki, klient banku musi dopełnić postanowień umowy, utrzymując depozyt do chwili osiągnięcia terminu zapadalności lokaty. Jedynie niektóre promocyjne oferty cieszą się zwiększoną płynnością finansową, umożliwiając wycofanie kapitału wraz z naliczonymi do dnia wycofania się z umowy odsetkami.

Lokaty progresywne

Zazwyczaj są to najlepsze lokaty dla osób poszukujących produktów finansowych o zwiększonej płynności finansowej. Przedstawiają często nieco niższe stopy procentowe niż standardowa oferta, lecz nadal są to wyższe wartości niż oferowane na rachunkach bieżących, porównywalne w swym zakresie do oferty kont oszczędnościowych.

W zależności od wybranej formy, wysokość oferowanych stóp procentowych wzrasta progresywnie wraz z okresem deponowania finansów, bądź z wysokością środków powierzonych bankom. Niewątpliwą zaletą jest możliwość stosunkowo swobodnego wpłacania i wypłacania kapitału z rachunku lokaty, w części lub całości, minusem jest natomiast znikoma wartość odsetek dla najniższych ustalonych progów, czy to kwotowych, czy czasowych.

Lokaty inwestycyjne

Jest to najbardziej wyspecjalizowana grupa lokat bankowych. Porównanie lokat inwestycyjnych z innymi typami lokat jasno przedstawia różnicę w dostępnym maksymalnym zysku z lokaty, różnicę, która może sięgać kilkunastu procent wartości depozytu. Z drugiej strony umowa lokaty inwestycyjnej nie gwarantuje zysku, jak to ma miejsce w przypadku innych lokat. Jego osiągnięcie zależne jest od sprawności działania powiązanego z lokatą funduszu inwestycyjnego. Wraz z jego klęską klient traci wszelkie zyski, a kapitał początkowy może w pełni odzyskać jedynie w terminie zapadalności lokaty, często odległym w czasie.

Wyżej wymienione typy lokat nie wyczerpują tematu całkowicie. Na rynku dostępne są również innego typu lokaty, tzw. polisy lokacyjne, czy polisolokaty. Obecnie jako jedyne omijają one 19 % podatek Belki.

Zostaw komentarz