Lokaty bankowe – przegląd oferowanych rozwiązań

Lokaty bankowe stanowią jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania kapitału. Ryzyko utraty kapitału jest to zminimalizowane do najniższych wartości, przez co lokaty cieszą się dużym powodzeniem osób, które nie godzą się z wygórowanym ryzykiem finansowym. W obrębie lokat bankowych można jednak rozróżnić kilka grup produktów, które różnią się pomiędzy sobą oprocentowaniem, stopniem zamrożenia kapitału, oraz ryzykiem finansowym.konto osobiste

Lokaty bankowe można podzielić na kilka grup produktów: tradycyjne lokaty bankowe o oprocentowaniu zmiennym i stałym, lokaty progresywne posiadające dodatkowe uwarunkowania związane z płynnością finansową, oraz lokaty inwestycyjne, które współpracują z funduszami inwestycyjnymi dając możliwość uzyskania nieco większych zysków finansowych.

Tradycyjne lokaty bankowe

Standardowa oferta lokat bankowych oznacza prosty wzór umowy, w której wartość oprocentowania lokaty zostaje jasno określona jako oprocentowanie stałe, bądź uzależniona od określonych zmian rynkowych, np. zmian inflacji, czy międzybankowej stawki WIBOR, jako zmienne oprocentowanie lokat. Lokaty listopad 2014 dostępne są jako produkty zarówno krótko, jak i długoterminowe, dzięki czemu zyskują na zastosowaniu w stosunku do pozostałych grup lokat bankowych.

Zazwyczaj nie cieszą się jednak zbyt dużą swobodą finansową, wymagając zamrożenia kapitału na lokacie aż do momentu wygaśnięcia umowy. W przeciwnym wypadku bank nie wypłaca naliczonych odsetek. W tym temacie można znaleźć również perełki, czyli wysoko oprocentowane lokaty bankowe, dla których zerwanie umowy kończy się wypłaceniem naliczonych do tego momentu odsetek.

Lokaty progresywne

Jest to specyficzny typ lokat bankowych, dla których stworzono dodatkowe uwarunkowania wartości oprocentowania. W zależności od sposobu wprowadzenia dodatkowego warunku, oprocentowanie lokat progresywnych może zostać uzależnione od czasu deponowania kapitału na rachunku lokaty, bądź od wartości tego kapitału.

Wprowadzenie dodatkowego warunku ma skutkować zwiększeniem płynności finansowej klienta, który bardziej swobodnie może dysponować własnymi środkami finansowymi. Możliwość wpłaty i wypłaty kapitału w trakcie trwania już podpisanej umowy bankowej ma jednak swoją cenę w postaci często nieco niższego oprocentowania niż na tradycyjnych lokatach.

Wśród dodatkowych czynników zmniejszających nieco przydatność lokat progresywnych, warto wymienić stosunkowo wysokie progi kwotowe wymagane do założenia lokaty, oraz brak ofert krótkoterminowych. Te dostępne są jedynie poprzez zerwanie umowy lokaty.

Lokaty inwestycyjne

Lokaty inwestycyjne często nazywa się również lokatami strukturyzowanymi. Dzieje się tak ze względu na specyficzne połączenie w obrębie jednego produktu finansowego dwóch różnych struktur: tradycyjnej lokaty bankowej oraz funduszu inwestycyjnego. Dzięki jednostkom funduszu, lokata inwestycyjna ma możliwość wypracowania znacznie wyższego zysku niż inne grupy lokat, a jej maksymalne oprocentowanie może przewyższać kilkanaście procent.

Zwiększone możliwości finansowe łączą się jednak ze zwiększonym ryzykiem finansowym. W związku z słabymi efektami pracy funduszu, po zakończeniu umowy bankowej, klient banku może odzyskać jedynie wkład początkowy, bez dodatkowych odsetek. Natomiast wcześniejsze zerwanie umowy bankowej może wręcz oznaczać utratę części kapitału.

Zostaw komentarz