Rola Narodowego Banku Polski w stabilizowaniu gospodarki

Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 1945 roku, jednak początki rozwoju bankowości centralnej w Polsce datuje się na rok 1916. Utworzono wówczas instytucję emisyjną – Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Jej głównym zadaniem była emisja marek polskich, które w tym czasie stanowiły środek płatniczy w kraju. NBP - najlepsza lokata

W tamtych latach Polska zmagała się z wieloma problemami powstałymi po wojnie. Nikłe dochody państwa nie były w stanie pokryć kosztów związanych z naprawą szkód i zniszczeń. Dług Skarbu Państwa zaczęto finansować drukiem pieniądza co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu inflacji. W połowie 1923 roku inflacja osiągnęła poziom hiperinflacji a ceny rosły z miesiąca na miesiąc. Pod koniec roku rząd zaczął podejmować działania, które miały na celu zrównoważenie budżetu i uniknięcie katastrofy monetarnej.

Pierwszym krokiem było uchwalenie ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. Trzy miesiące później działalność swą rozpoczął Bank Polski. Został on utworzony w formie spółki akcyjnej, w której Skarb Państwa posiadał zaledwie 1 % akcji. Miało to zapewnić niezależność banku polskiego. Niestety, wielki kryzys w przemyśle i nieurodzaj zbóż sprawiły, że reformy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Gwałtowne obniżenie się wartości złotego, zwiększający się deficyt budżetowy a także ogromna inflacja, zwana wówczas bilionową sprawiły, że bank zaprzestał interwencji walutowych. Sytuacja poprawiła się dopiero w 1927 roku po otrzymaniu pożyczki międzynarodowej. Dzięki niej doszło do ustabilizowania kursu złotego i zmniejszenia deficytu budżetowego.

Narodowy Bank Polski rozpoczął swoją działalność w 1945 roku, zastępując Bank Polski S.A. Został on utworzony jako bank państwowy i pozostawał pod nadzorem ministra skarbu. Początkowo miał pełnić jedynie funkcję emisyjną, nie angażując się w bezpośrednie finansowanie przedsiębiorstw. Jednak z biegiem lat jego rola w udzielaniu kredytów i gromadzeniu oszczędności stawała się coraz bardziej znacząca, aż pod koniec lat 80. był uznawany za monopolistę w tych dziedzinach. Zmiany nastąpiły dopiero w wyniku reform, przeprowadzonych w 1989 roku. Od tego czasu Narodowy Bank Polski zaczął pełnić rolę banku centralnego i odpowiadać za wartość polskiego pieniądza.

Ważnym rokiem dla NBP był rok 1997. Uchwalono wówczas Nową Konstytucję, która zapewniała bankowi mocną pozycję wśród instytucji publicznych. Utworzono również nowy organ NBP – Radę Polityki Pieniężnej, która do dziś jest odpowiedzialna za realizowanie polityki pieniężnej kraju.

Obecnie podstawowym celem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także wspieranie polityki gospodarczej Rządu.

Zostaw komentarz