Obligacje korporacyjne banków – czy warto w nie inwestować?

Obligacje są to dłużne papiery wartościowe o okresie trwania wynoszącym minimum 1 rok. Polskie banki początkowo nie były zbytnio zainteresowane ich emisją, jednak sytuacja uległa zmianie po 1996 roku. Spadek stóp procentowych i stabilizacja gospodarcza sprawiły, że banki stopniowo stawały się coraz bardziej zainteresowane tą metodą pozyskiwania środków. W 1996 roku zaczęły emisję obligacji, a od 2003 roku emisje obligacji przyjęły znaczne rozmiary i zaczęły cieszyć się dużą popularnością.banki

Część obligacji posiada charakter złożonego instrumentu finansowego, nazywane są one obligacjami zmiennymi. Charakterystyczne dla nich jest to, że ich posiadacz ma prawo do zamiany obligacji na akcje emitenta. Cena zamiany jest ustala przy wykupie obligacji. Jest to skuteczna zachęta dla wielu inwestorów, gdyż często spadkowi notowań giełdowych obligacji towarzyszy wzrost cen akcji. Bank emitujący obligacje zamienne ma nadzieje na pozyskanie nieco tańszych środków finansowych. Polskie banki od jakiegoś czasu emitują również obligacje na rynku międzynarodowym. Pozwala im to na zmniejszenie kosztu pozyskania pieniędzy, gdyż w Europie Zachodniej i USA stopa procentowa jest dużo niższa niż w Polsce. Jednak takie emisje mogą przeprowadzać tylko banki o dobrej renomie na rynku międzynarodowym.

Obligacje bankowe cieszą się dużą popularnością, gdyż ryzyko z nimi związane jest dużo niższe niż w przypadku akcji giełdowych. W przypadku upadłości banku obligacje nie podlegają prawie żadnej ochronie, jednak w Polsce tego typu sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Jeśli podejmiemy decyzje, aby zakupić obligacje bankowe, należy pamiętać, że aby je nabyć potrzebny jest rachunek maklerski. Takie rachunki wiążą się z prowizjami i opłatami ustalanymi indywidualnie przez biura maklerskie i banki, które je prowadzą.

Zostaw komentarz