Lokata strukturyzowana – nowoczesne oszczędzanie dla firm

Lokaty strukturyzowane to w naszym kraju stosunkowo nowa forma inwestowania kapitału. W Europie zachodniej narzędzie to znane jest już od dłuższego czasu. Szacunki mówią, że w lokatach strukturyzowanych ulokowane może być nawet około sześciuset miliardów Euro.finanse firm

Czym jest lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowana jest połączeniem dwóch różnych narzędzi finansowych, a są to opcje i obligacje. Dana część kapitału, inwestowanego przez nas w „strukturę” lokowana jest obligacjach, które umożliwiają nam gwarantowany zwrot części wkładu. Pozostałe środki przeznaczone na inwestycję, spożytkowane zostają na zakup opcji, które jako bardziej ryzykowna inwestycja, mogą chociaż oczywiście nie muszą przynieść duże zyski. Może kilka słów więcej o samych opcjach. Mówiąc najprościej jest to pewnego rodzaju zakład o to jak zachowają się inne narzędzia finansowe. Opcja taka może więc dotyczyć na przykład ceny akcji danego przedsiębiorstwa, całej grupy firm lub nawet całego indeksu danej giełdy. To czego dotyczą opcje w danej lokacie strukturyzowanej zależy oczywiście od banku i konkretnej oferty na „strukturę”.

Każda lokata strukturyzowana różni się od siebie. Różnic tych jest bardzo wiele ale chyba najważniejsza z nich to proporcje rozlokowania inwestowanego kapitału. To jaka część wkładu zostanie przeznaczona na zakup obligacji wpływa na to jaka cześć kapitału będzie miała gwarantowany zwrot. Oczywiście im więcej obligacji tym lokata jest „bezpieczniejsza” ale tym samym potencjalne zyski będą mniejsze. Kolejną istotną sprawą, na którą musimy zwrócić uwagę przy inwestowaniu w lokaty strukturyzowane są opłaty i prowizji pobierane przez banki i inne instytucje finansowe. Zalecamy bardzo uważne zapoznanie się z umową i dokładne przestudiowanie jej zapisów.

Różnią się bardzo wieloma czynnikami jak np. proporcje środków inwestowanych w opcje i obligacje, długość trwania lokaty, formy inwestowania opcji itd. Lokaty te różnią się również wysokościami prowizji pobieranych przez banki lub inne instytucje finansowe oferujące tego rodzaju produkty.

Zostaw komentarz