Lokata bankowa a obligacje skarbowe – różnice i podobieństwa

Osoby, które chcą ulokować swoje oszczędności i liczą na zysk z odsetek stoją przed trudnym wyborem: lokata czy obligacje Skarbu Państwa. Trudno odpowiedzieć, który sposób oszczędzania jest korzystniejszy, gdyż w dużej mierze zależy to od potrzeb i możliwości osoby oszczędzającej.polskie banki

Co przemawia za lokatą? Z pewnością oprocentowanie, gdyż zazwyczaj lokaty są znacznie wyżej oprocentowane od obligacji skarbowych. Dodatkowo, lokatę można zawrzeć na okres od jednego dnia do kilku lat. Daje nam to dużą dowolność i sami możemy zdecydować jak długo chcemy oszczędzać. W przypadku obligacji nie mamy aż tak dużego wyboru, najczęściej dostępne są obligacje kilku bądź kilkunastoletnie. Co więcej, odsetki z lokat możemy otrzymywać nawet codziennie w przypadku lokat o jednodniowej kapitalizacji. Natomiast odsetki z obligacji wypłacane są w ustalonych okresach odsetkowych (zazwyczaj co trzy miesiące).

Jednak, obligacje skarbowe pod pewnymi względami są korzystniejsze od lokat. Ich niezaprzeczalną zaletą jest możliwość obrotu nimi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Można je sprzedawać za pośrednictwem biur maklerskich, jeżeli posiada się rachunek papierów wartościowych. Osoby, które takiego rachunku nie posiadają mogą dokonywać sprzedaży obligacji bezpośrednio z rachunku rejestrowego. Kolejną ich zaletą jest bezpieczeństwo. Lokaty również nie należą do bardzo ryzykownych metod inwestowania, jednak w przypadku bankructwa banku jesteśmy narażeni na utratę odsetek, ale także zainwestowanego kapitału. W przypadku obligacji skarbowych gwarantem jest Skarb Państwa, dlatego przez wielu są one uznawane jako pewny sposób na pomnożenie kapitału.

Podsumowując, ciężko jest jednoznacznie osądzić, która metoda oszczędzania jest korzystniejsza. Wielu ekspertów zaleca wybierać lokaty, wówczas, jeśli zamierzamy oszczędzać przez krótki czas (do 1 roku). Natomiast w przypadku długoletnich inwestycji warto zdecydować się na obligacje skarbowe.

Zostaw komentarz