Czym kierować się przy wyborze najlepszych ofert lokat?

Lokaty bankowe pozostają najpopularniejszym sposobem na oszczędzanie. Ogólna wartość depozytów terminowych w Polsce wynosi w chwili obecnej już 250 mld zł. Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru najlepszej lokaty bankowej? W ostatnich 10 latach saldo depozytów bankowych wzrosło o ponad 76 mld zł. Ten rodzaj produktów bankowych przeważa w strukturze oszczędności Polaków. Ponad 60 % oszczędności stanowią środki zgromadzone na lokatach oraz rachunkach rozliczeniowych. W innych krajach ten odsetek jest niższy. Dla przykładu, w Holandii lokaty stanowią nico ponad 30% wszystkich oszczędności gospodarstw domowych. Polacy ciągle są przyzwyczajeni do bezpiecznego oszczędzania. Dlatego, że lokaty są tak popularne w naszym kraju, powinniśmy zadbać o to, żeby wybrać tę najlepszą lokatę.najlepsza lokata

Na wstępie powinniśmy zadać sobie pytanie – na jaki okres chcemy założyć lokatę. W ten sposób będziemy mogli wybrać odpowiedni termin zapadalności czyli czas trwania lokaty. Na rynku przeważają lokaty o terminie zapadalności na 3, 6 lub 12 miesięcy. Spotkać można także atrakcyjne oferty na dwa lata. W Polsce dominuje tendencja do zakładania lokat o krótkim terminie zapadalności. Należy jednak pamiętać, że zakładając lokatę na krótki okres, pozbawiamy się możliwości osiągnięcia większych odsetek. Ogólnie przyjmuje się, że im dłuższy termin zapadalności, tym więcej można zarobić na depozycie terminowym. Zakładając lokatę długoterminową ze stałym oprocentowaniem zabezpieczamy się również na wypadek spadku stóp procentowych, a co za tym idzie spadku oprocentowania lokat.

Kolejnym krokiem, po przeanalizowaniu terminów zapadalności, będzie porównanie oprocentowania lokat. Lokaty bankowe dostępne na rynku mogą znacznie różnić się pod względem oprocentowania. Różnica może sięgnąć nawet 3-4%. W tej chwili najlepsze lokaty są w stanie zagwarantować oprocentowanie na poziomie 6-7%. Przy analizie oprocentowania, należy pamiętać także o takich czynnikach rynkowych, wpływających na nasz realny zysk z lokaty, jak inflacja oraz podatek od dochodów kapitałowych. Porównując oprocentowanie powinniśmy być świadomi, że oszczędzane pieniądze ciągle tracą na realnej sile nabywczej, na co wpływ ma inflacja. Dlatego obliczając zyski z lokaty, wysokość oprocentowania trzeba skorygować o odnotowaną inflację w danym okresie. Przy założeniu, że inflacja wynosi 4% oraz potrąceniu podatku od dochodów kapitałowych, lokaty oprocentowane na 4,5% lub wyżej, pozwolą nam osiągnąć realny zysk.

Aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest limit wpłaty na lokatę. Większość banków limit ten ustanawia na poziomie 1000 zł. Niekiedy można spotkać się z niższym limitem. Banki również nakładają na klientów górne limity w postaci maksymalnych kwot wpłaty. Przez to osoby chcące wpłacić na lokatę większy kapitał nie mają takiej możliwości.

Banki oferując lokaty bankowe, próbują przyciągnąć klientów różnego rodzaju promocjami. Zazwyczaj promocje te posiadają pewne warunki, jakie musi spełnić klient. Jest to m.in. konieczność założenia konta osobistego w banku, gdzie oferowana jest lokata. Zdarzyć się może, że wysokooprocentowana lokata będzie dostępna tylko dla nowych klientów, którzy wcześniej nie korzystali z usług danego banku. Częstym sposobem na ograniczenie korzystania z atrakcyjnej oferty lokaty jest uniemożliwienie klientom założenia więcej niż jednego depozytu terminowego.

Analizując ofertę lokat możemy natrafić na depozyty ponadprzeciętnie oprocentowane. Przeważnie są to lokaty progresywne, których oprocentowanie rośnie z upływem czasy. Oprocentowanie, jakie jest podawane to najczęściej procent, jaki uzyskamy w ostatnim miesiącu umowy. W takim przypadku należy sprawdzić średnie oprocentowanie lokaty. Innym rodzajem wysokooprocentowanych lokat są depozyty terminowe połączone z funduszem inwestycyjnym. Bank podając oprocentowanie, przedstawia możliwy procent, jaki uzyskamy z inwestycji. Jednak aby to osiągnąć, inwestycja w fundusz musi przynieść zyski , co z kolei nie zawsze się zdarza.

Wybierając najlepszą lokatę musimy pamiętać o omówionych aspektach. Lokata bankowa to bezpieczny i zyskowny sposób na oszczędzanie. Jeśli oprocentowanie podawane przez bank jest wyższe niż 6-7%, powinno to wzbudzić w nas podejrzenie. Musimy także pamiętać, że lokata bankowa wiąże się z czasowym zamrożeniem kapitału, a jej wcześniejsze zerwanie będzie skutkować utratą odsetek.

Zostaw komentarz