Czym jest lokata inwestycyjna?

Banki w swojej ofercie oprócz standardowych lokat bankowych, posiadają również produkty strukturyzowane. Do nich zalicza się lokata inwestycyjna. Jest to połączenie pasywnego oszczędzania na lokacie z aktywnym inwestowaniem w fundusze. Jednak czy na pewno jest to opłacalna forma oszczędzania?inwestycje

Lokaty bankowe z reguły posiadają oprocentowanie w granicach 6-7%. Jednak osoby szukające sposobów na zyskowne oszczędzanie, często napotykają oferty lokat oprocentowanych na ponad 10%. Zazwyczaj jest to lokata inwestycyjna. Wysokie oprocentowanie bierze się z połączenia lokaty terminowej z inwestycją w fundusze. W ten sposób bank może oferować większe oprocentowanie, a co za tym idzie przyciągnąć klientów.

Zakładając lokatę inwestycyjną, klient powierza środki bankowi, które następnie są dzielone pomiędzy dwa aktywa finansowe. Część oszczędności zostaje ulokowana na depozycie terminowym. W ten sposób mamy gwarancję zwrotu części kapitału oraz możliwość minimalnego zarobku na odsetkach. Druga część jest przeznaczana na zakup udziałów w funduszach inwestycyjnych. Dzięki temu bank może znacznie zwiększyć zyski z lokaty.

Lokata inwestycyjna kusi wysokim oprocentowaniem, jednak większe potencjalne zyski wiążą się z większym ryzykiem inwestycyjnym. Zwłaszcza w momencie spowolnienia gospodarczego, kiedy fundusze przynoszą mniejsze zyski, lokaty inwestycyjne mogą okazać się nietrafioną inwestycją. Bezpieczeństwo lokat inwestycyjnych jest także mniejsze niż lokat terminowych. Tylko część środków, lokowanych na depozycie terminowym, jest chroniona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oszczędności inwestowane w fundusze nie są objęte gwarancjami BFG. Dlatego pomimo, że ten rodzaj inwestycji jest nazywany lokatą, może przynieść straty.

Innym mankamentem lokat inwestycyjnych są opłaty pobierane przez bank. Inwestowanie w fundusze wiąże się z prowizjami. Dlatego zakładając lokatę inwestycyjną może okazać się, że za różnego rodzaju usługi doradcze będziemy musieli zapłacić. Poza tym klient traci kontrolę nad swoimi oszczędnościami i nie ma zbyt dużego udziału w decyzjach podejmowanych przez bank.

Lokata inwestycyjna wymaga cierpliwości. Jest to długoterminowa inwestycja, która w długim horyzoncie czasu może przynieść wysokie stopy zwrotu. Jednak wielu klientów banków, nie rozumie tego i widząc straty wynikające z inwestycji w fundusze, wycofuje swoje środki i zrywa lokatę. Jest to najgorsze rozwiązanie, ponieważ oprócz strat poniesionych w wyniku inwestycji , klient będzie musiał także zapłacić karę za wcześniejsze zerwanie umowy.

Lokaty inwestycyjne to ciekawy produkt bankowy, jednak skierowany do osób szukających alternatyw i chcących zdywersyfikować swój portfel. Niejednokrotnie na tego typu lokatach można stracić. Pomimo tego warto przyjrzeć się różnym formom inwestowania swoich oszczędności, w tym lokatom inwestycyjnym.

Zostaw komentarz