Bezpieczeństwo lokat bankowych – fakty i mity

Lokaty bankowe uznaje się za bezpieczną formę oszczędzania, która może przynieść wymierne zyski. To w głównej mierze decyduje o jej atrakcyjności. Jednak czy klienci mogą być spokojni o swoje oszczędności? Co stanie się jeśli bank upadnie?

Banki reklamują lokaty jako bezpieczne produkty bankowe, na których dodatkowo można zarobić. Nawet w przypadku bankructwa banku, możemy liczyć na wypłatę środków. Wszystkie oszczędności, gromadzone nie tylko na lokatach bankowych ale i na konta oszczędnościowych oraz osobistych, zabezpieczane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony w 1994 roku. Nadzór nad funduszem sprawuje minister finansów oraz Sejm. Do systemy gwarancyjnego należą wszystkie instytucje prowadzące działalność bankową. Środki, którymi dysponuje BFG pochodzą przede wszystkim ze składek pobieranych od banków funkcjonujących na polskim rynku. Część pieniędzy pochodzi również z budżetu państwa, pożyczek z NBP oraz pomocy zagranicznej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zalokatybezpiecza zgromadzone oszczędności do równowartości 100 tys. euro. W sytuacji upadku banku, BFG może wypłacić jednorazowo jednemu klientowi 100 tys. euro w złotówkach, jeśli ten posiadał taki kapitał na rachunku bankowym. Środki są wypłacane w ciągu 20 dni roboczych. Gwarancjom podlegają wszystkie środki zdeponowane przez jednego klienta w banku. Jeśli taka osoba posiadała w upadłym banku lokaty terminowe, konta oszczędnościowe czy rachunki bieżące – wszystkie środki zostaną wypłacone przez BFG. Wypłata utraconych oszczędności następuje zawsze w złotówkach, niezależnie od tego w jakiej walucie był one gromadzone w banku.

Nie wszystkie produkty bankowe podlegają gwarancjom BFG. Dla przykładu, polisolokaty oraz inne produkty strukturyzowane nie są objęte zabezpieczeniami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku polisolokat, za zabezpieczenie środków odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak fundusz gwarantuje zwrot utraconych oszczędności tylko do równowartości 30 tys. euro. Jeśli chodzi o pozostałe produkty strukturyzowane, takie jak lokaty inwestycyjne – ochronie podlegać będzie wyłącznie część środków zgromadzonych na lokatach. Kapitał ulokowany w funduszach inwestycyjnych nie będzie gwarantowany.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie chroni również oszczędności ulokowanych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych. Te z kolei chronione są przez Kasę Krajową SKOK oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. System gwarancji SKOK-ów wypłaca środki do równowartości 100 tys. euro czyli tak samo jak BFG. Jak widać, nawet w przypadku upadłości banku, nie musimy bać się o nasze oszczędności. Całość środków jest chroniona przez rządowy fundusz. Tego rodzaje instytucje działają w całej Unii Europejskiej i tak samo gwarantują zwrot środków do 100 tys. euro. Funkcjonowanie tego typu systemów gwarancyjnych potwierdza tylko tezę o bezpieczeństwie lokat bankowych.

Zostaw komentarz